Żołnierze honoru

czyli rzecz o honorze, wierności i odwadze …

i o tym co z tego wynika dla współczesnego biznesu

Warsztat motywująco – inspirujący

Prowadzi z pasją

Jacek Rozenek

„W podróży do prawdziwego „ja” czasem zatrzymamy
się by spojrzeć za siebie, tam, skąd przyszłyśmy,
nigdy nie odwracamy się by zawrócić.”

dynamiczne, żywe, ciekawe, wciągające, uczące, wesołe, refleksyjne, motywujące, inspirujące

Cel spotkania:

– Zwiększenie motywacji do poprawy efektywności osobistej i zawodowej
– Zrozumienie potencjału zawartego we wspólnej historii i tradycji
w pracy zespołowej i wspólnym podejmowaniu wysiłków
– Docenienie szansy na rozwój jaką daje praca w firmie
– Rozbudzenie motywacji do działania i dumy z przynależności do organizacji
– Zwiększenie poziomu zrozumienia własnej roli w budowaniu potencjału firmy

Metody:

– Interaktywny wykład inspirująco-motywujący
– Ćwiczenia w grupach

TEMATY :

O ZGUBNYM ETOSIE KAWALERYJSKIEJ SZARŻY I 20 MNL ZŁ NA OWIES

– Nowe koncepcje nie zdążą się zestarzeć nim staną się nieaktualne
– Pot, krew, łzy i nieustanna zmiana – nowa rzeczywistość biznesowa
– Po cichu ale z determinacją – czyżby zmierzch ery PR

MOKRA I BZURA Z ORŁEM W TLE

– Przywództwo – mobilizacja ludzi do wspólnej pracy
– Przywództwo – odkrywanie skarbów w potencjale talentów
– Wyjątkowa zdolność do adaptacji i osłabianie wewnętrznej cenzury
– Wola walki wbrew wszystkiemu i wszystkim
– Przekraczanie granic własnej słabości – standardy lidera

EBEN EMAEL TWIERDZA NIE DO ZDOBYCIA

– Mobilizowanie pracowników do działania na dużą skalę
– Jak nagradzać odpowiedzialnych za usprawnienia – wspieranie zmian
– Dostosowywanie działania zespołu do strategii procesu zmian firmy
– Jak zachęcić zespół do ryzyka i niekonwencjonalnych pomysłów w procesie zmian?
– Utrwalanie nowego podejścia

WESTERPLATTE TWIERDZA NIE DO OBRONIENIA

– Lider twórca sukcesu członków swojego zespołu
– Dlaczego droga lidera nie idzie z prądem?
– Honor, wierność i odwaga
– Rzeczywista nierzeczywistość
– Za co przyjdzie nam zapłacić i dla czego tak drogo?

ROTMISTRZ PILECKI O MISTYCE PRZYWÓDZTWA

– Czy wyznaczasz sobie własne cele?
– Czy przedstawiasz innym złożoną kwestię w sposób jasny i klarowny?
– Czy patrzysz na sprawy z „perspektywy helikoptera”, czyli potrafisz dostrzec nie tylko
drzewa, ale i las?
– Czy jesteś dumny widząc, jak dobrze radzą sobie wyszkoleni przez ciebie kierownicy?
– Czy czujesz, że udaje ci się wydobyć to, co najlepsze, z każdego członka twojego zespołu?

NA SPOTKANIU:

– Zainspirujesz się do wkładania wysiłku we własny rozwój
– Zrozumiesz, że praca w twojej firmie to szansa na rozwój i wzrost
– Dowiesz się jaki potencjał zawarty jest w pracy zespołowej i wspólnocie celów
– Będziesz bardziej otwarty na zmiany, zrozumiesz korzyści z niej wynikające
– Dowiesz się jak rozpoznać swoje słabe i mocne strony
– Nauczysz się korzystać ze swojego potencjału
– Przejmiesz odpowiedzialność za własne sukcesy i porażki
– Dowiesz się jakie są zasady rozwoju i pozytywnego myślenia o swoich osiągnięciach
– Zmotywujesz się do jeszcze intensywniejszej pracy
– Dowiesz się jaką rolę w osiąganiu celów mają wartości
– Zrozumiesz rolę szacunku wobec siebie samego i innych ludzi w osiąganiu celów

Realizacja Grupa KTmedia