Wystąpienia publiczne

PRZYKŁADOWY ZAKRES TEMATYCZNY

Szkolenie składa się z kilku integralnie powiązanych części odnoszących się do różnych aspektów prezentowania własnej osoby w sytuacjach wystąpień publicznych. Przekazywane treści są ściśle sprzężone z ćwiczenia praktycznymi. Szczegółowe zagadnienia dotyczą następującej tematyki:

– Doskonalenie profesjonalnego stylu porozumiewania się – wystąpienia na forum publicznym
– Kształtowanie efektywnej współpracy z mediami
– Udzielanie wywiadu prasowego, radiowego i telewizyjnego
– Organizacja konferencji prasowej
– Autoprezentacja – sztuka budowania wizerunku (doradztwo indywidualne)

DOSKONALENIE PROFESJONALNEGO STYLU POROZUMIEWANIA SIĘ – WYSTĄPIENIA NA FORUM PUBLICZNYM

– Anatomia interakcji. Role społeczne a adaptacja przestrzeni do potrzeb przekazu informacji
– Konstrukcja i dyscyplina wypowiedzi.
– Przyjmowanie opinii pozytywnych i negatywnych.
– Wyrażanie osobistych opinii i przekonań.
–  Zabieranie głosu na szerszym forum.
–  Obrona swojego stanowiska. Komunikaty (osłabienie negatywnie nacechowanych wypowiedzi). Odpowiedzi na trudne pytania.
– Prezentacje i wystąpienia publiczne
– Pozyskiwanie słuchacza.
– Krzywa pamięci, czas docierania komunikatu do odbiorcy.
– Typy osobowości a styl komunikowania.
– Lateralizacja a odbiór komunikatu.
– Różnice w komunikowaniu się między kobietami a mężczyznami.
– Komunikowanie między swobodą a poprawnością językową
– 12 typów retorycznych. Nakazywanie, rozkazywanie. Ostrzeganie, groźba. Moralizowanie. Dawanie rad. Pouczanie. Osądzanie, krytykowanie. Ośmieszanie. Orzekanie, interpretowanie. Chwalenie. Pocieszanie, uspokajanie. Wypytywanie (indagowanie, niewłaściwe pytania). Odwracanie uwagi (zmienianie tematu)
– Wspieranie wypowiedzi gestem.
– Gesty wzmacniające wypowiedź.
– Gesty osłabiające wypowiedź.
– Gesty emocjonalne, uporządkowane
– Technika mowy. Dykcjonariusz

KSZTAŁTOWANIE EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

– Zasady współpracy z przedstawicielami prasy, radia, telewizji
– Nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z mediami masowymi
– Jak przygotować się do spotkania z przedstawicielem mass mediów?
– Jak wzbudzić zainteresowanie dziennikarza?
– Jak radzić sobie z agresywnymi dziennikarzami?
–  Jak zmienić „złe” kontakty z mediami w „dobre” kontakty?
– Kształtowanie wizerunku medialnego – wykorzystanie języka ciała w procesie kreowania wizerunku.
– Kontakt wzrokowy.
– Postawa ciała. Ręce i gestykulacja a akcentowanie treści.
– Nawyki gestykulacyjne. Mimika. Ton i barwa głosu
– Trening współpracy z mediami
– Doskonała informacja prasowa.
– Formy i zasady konstrukcji komunikatów prasowych.
– Adresaci informacji prasowych.
– System przekazywania informacji mediom masowym.
– Dobry styl w informacji prasowej.
– Zasady pisania sprostowań, polemik i wiadomości o firmie
– Ćwiczenie – przygotowanie oświadczenia dla prasy

UDZIELANIE WYWIADU PRASOWEGO, RADIOWEGO I TELEWIZYJNEGO

– Jak przygotować się do wywiadu?
– Co na pewno chcę powiedzieć? Czego na pewno nie chcę powiedzieć?
– Taktyki rozmowy z dziennikarzami. Udzielanie odpowiedzi na trudne pytania
– Specyfika wywiadu radiowego. Błędy w udzielaniu wywiadu radiowego
– Ćwiczenie – udzielenie wywiadu prasowego, radiowego, telewizyjnego
– Trening współpracy z mediami – sztuka wystąpień radiowych. Jak budować zwięzłe komunikaty?
– Trening współpracy z mediami – sztuka zachowania się przed kamerą. Co wolno a czego nie wolno robić przed kamerą? Kolor/ubranie/makijaż. Miejsce wystąpienia. Gesty. Pokonywanie strachu przed kamerą
– Ćwiczenie warsztatowe z wykorzystaniem kamery video – analiza nagrań

ORGANIZACJA KONFERENCJI PRASOWEJ

– Klasyfikacja konferencji prasowych. Konferencja reporterska. Briefing. Przyjęcie prasowe
– Kiedy zwołać konferencję prasową?
– Jak formułować temat spotkania?
– Kogo zaprosić, jak zaplanować i przygotować spotkanie Zasady zapraszania na konferencję prasową
– Co powinna zawierać teczka informacyjna przeznaczona dla zaproszonych gości? Upominki dla prasy
– Public Relations w sytuacji kryzysowej. Typy kryzysów. Identyfikacja potencjalnych obszarów kryzysu w organizacji. Opracowanie scenariuszy i planów antykryzysowych. Ograniczenie skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej. Współpraca ze środkami masowego przekazu podczas kryzysu. Jak formułować oświadczenia, sprostowania
i komunikaty medialne podczas sytuacji kryzysowej?

AUTOPREZENTACJA – SZTUKA BUDOWANIA WIZERUNKU DORADZTWO INDYWIDUALNE W ZAKRESIE:

– Ubioru – konsultacja ze stylistąTyp stroju w zależności od okoliczności biznesowych (rodzaj spotkania, pora dnia, pora roku itp.)
– Kolorystyka indywidualna: jakie kolory są korzystne dla konkretnej osoby
– Ubrania szyte na miarę: w jakim kroju osoba prezentuje się najkorzystniej
– Garderoba oficjalna – biznesowa i nieoficjalna – spotkania plenerowe itp.

FRYZURY I MAKE UP – konsultacja ze stylistąIndywidualny dobór fryzury

– Zarost – wąsy i broda
– Make up – wystąpienia telewizyjne, zdjęcia do prasy
– Make up – wystąpienia przed audytorium
– Pielęgnacja skóry

TECHNIKI MOWY – konsultacje z logopedąWyrazistość i precyzja mówienia

– Siła i donośność głosu
– Ćwiczenia techniki mowy
– Mowa a intencje i emocje
– Ćwiczenia aparatu mowy

EKSPRESJI AKTORSKIEJ – konsultacje z aktoremPrzegląd technik aktorskich

– Elementy warsztatu techniki aktora
– Ekspresja aktorska – ćwiczenia
– Wyobraźnia a ekspresja aktorska
– Technika aktorska a wpływ na ludzi

TECHNIK MANIPULACYJNYCH

– Motywy manipulacji wrażeniem
– Stereotypy
– Kontekst społeczny normy i role
– Atrakcyjność fizyczna
– Umiejętność wzbudzania sympatii

Realizacja Grupa KTmedia