Wyspa skarbów

ODKRYJ SWÓJ TALENT

czyli rzecz o rozwoju osobistym, szansach rozwoju i wspólnociedziałania

Warsztat motywująco – inspirujący

Prowadzi z pasją

Jacek Rozenek

„Rozwój potencjału osobistego i zawodowego”

dynamiczne, żywe, ciekawe, wciągające, uczące, wesołe, refleksyjne, motywujące, inspirujące

Cel spotkania:

– Zwiększenie efektywności osobistej i zawodowej
– Zrozumienie potencjału zawartego w pracy zespołowej i wspólnym podejmowaniu wysiłków
– Docenienie szansy na rozwój jaką daje praca w firmie
– Zwiększenie poziomu zrozumienia własnej roli w budowaniu potencjału firmy

Metody:

– Interaktywny wykład inspirująco-motywujący
– Ćwiczenia w grupach + podręcznik „Jak odkryć swój talent”

TEMATY :

– Początek drogi – co wynika z badań Instytutu Gallup’a
– Koncepcja rozwoju oparta o inwestowanie w Mocne Strony
– Tradycyjne podejście do rozwoju – „łatanie dziur”
– Mocne Strony a efektywność zawodowa
– Mocne Strony, Talent i Strefy Rozwojowe

KROK PIERWSZY – OBALANIE MITÓW

– Mit 1 – „wraz z dorastaniem zmienia się osobowość”
– Mit 2 – „żeby zwiększyć efektywność poprawiaj słabe strony”
– Mit 3 – „dobry członek zespołu zrobi wszystko by pomóc zespołowi”

KROK DRUGI – PIERWSZE PRZYBLIŻENIE

– Cztery sygnały twoich Mocnych Stron
– Kto może ocenić co jest twoją Mocną Stroną/Talentem?
– Odnajdź, określ i potwierdź swoje Mocne Strony i Talent
– Czy Mocne strony zmieniają się w trakcie naszego życia?

KROK TRZECI – UWOLNIJ SWOJE MOCNE STRONY I TALENT

– Co nas osłabia?
– Co nas wzmacnia?
– Tygodniowy Plan aktywności Mocnych Stron
– Cztery strategie użycia Mocnych Stron

KROK CZWARTY – POWSTRZYMAJ SŁABE STRONY

– Jakie są twoje największe słabości?
– Odnajdź, określ i potwierdź swoje słabe strony
– Porzuć „powinienem”
– Cztery strategie neutralizacji słabych stron

KROK PIĄTY – INWESTUJ W TALENT

– Rozwój Talentu – najlepszą inwestycją
– Mocne strony – wypadkowa twojego Talentu
– Ile możemy mieć Talentów?
– Czy każdy jest utalentowany?
– Plan działania – rozwój Talentu i Mocnych Stron

NA SPOTKANIU:

– Zainspirujesz się do wkładania wysiłku we własny rozwój
– Zrozumiesz, że praca w twojej firmie to szansa na rozwój i wzrost
– Dowiesz się jaki potencjał zawarty jest w pracy zespołowej i wspólnocie celów
– Będziesz bardziej otwarty na zmiany, zrozumiesz korzyści z niej wynikające
– Dowiesz się jak rozpoznać swoje słabe i mocne strony
– Nauczysz się korzystać ze swojego potencjału
– Przejmiesz odpowiedzialność za własne sukcesy i porażki
– Dowiesz się jakie są zasady rozwoju i pozytywnego myślenia o swoich osiągnięciach
– Zmotywujesz się do jeszcze intensywniejszej pracy
– Dowiesz się jaką rolę w osiąganiu celów mają wartości
– Zrozumiesz rolę szacunku wobec siebie samego i innych ludzi w osiąganiu celów

Realizacja Grupa KTmedia