Wojownik

czyli rzecz o odwadze w biznesie

Warsztat motywująco – inspirujący

Prowadzi z pasją

Jacek Rozenek

„Rozwój potencjału osobistego i zawodowego”

dynamiczne, żywe, ciekawe, wciągające, uczące, wesołe, refleksyjne, motywuąjce, inspirujące

Cel spotkania:

– Zwiększenie efektywności osobistej i zawodowej
– Zrozumienie i akceptacja zmian
– Zwiększenie poziomu zrozumienia własnej roli w budowaniu potencjału firmy

Metody:

– Interaktywny wykład inspirująco-motywujący
– Ćwiczenia w grupach
– Ćwiczenia ruchowo-głosowe

TEMATY :

Część I – ROZWÓJ

– Rozwój – co to jest, jaki ma sens, jakie płaszczyzny i aspekty, co mu towarzyszy, jak go mierzyć

Część II – AKUMULATORY

– Co we mnie warunkuje mój rozwój?
– Czym dysponuję, w czym jestem dobry, czyli czym naładowane są moje akumulatory
– Iskra, czyli co mnie interesuje i pociąga?
– Moje przywództwo – rodzaje autorytetu: formalny, moralny, wiedzy, charyzmatyczny
– Inwestowanie w siebie – małe ryzyko, to mały zysk

Część III – ODWAGA

– Uwarunkowania zewnętrzne – ramy naszego działania – czy można zerwać kajdany
– Wolność a bezpieczeństwo – duża wolność to duże ryzyko – ucieczka od wolności
– Firma i moja w niej rola
– Moja praca w jako napęd i wyzwanie

Część IV – CELE

– Misja jako fundament strategii rozwoju
– Wytyczanie celów a zmiana
– Jakie są bariery w realizacji naszych celów?
– Motywacja – aby się chciało chcieć

Część V – BUDOWANIE NA 4 NOGACH

– Silny duch – duch wspólnoty, skąd się bierze duch niezłomny ? wiara w sukces?
– wychowanie i naładowanie akumulatorów
– doświadczenie wspólnoty
– doświadczenie drugiego człowieka
– nie bać się ducha
– wspólna wizja
– wspólne wartości
– Silny umysł i ciało
– zdrowe otoczenie
– Dobre emocje

NA SPOTKANIU:

– Zainspirujesz się do wkładania wysiłku we własny rozwój
– Zrozumiesz potrzebę innowacyjności w sposobie prowadzenia biznesu
– Będziesz bardziej otwarty na zmiany, zrozumiesz korzyści z niej wynikające
– Dowiesz się jak rozpoznać swoje słabe i mocne strony
– Nauczysz się korzystać ze swojego potencjału
– Przejmiesz odpowiedzialność za własne sukcesy i porażki
– Dowiesz się jakie są zasady rozwoju i pozytywnego myślenia o swoich osiągnięciach
– Zmotywujesz się do jeszcze intensywniejszej pracy
– Dowiesz się jaką rolę w osiąganiu celów mają wartości
– Zrozumiesz rolę szacunku wobec siebie samego i innych ludzi w osiąganiu celów

Realizacja Grupa KTmedia