Wilczyca

czyli rzecz o budowaniu wewnętrznego potencjału kobiety w biznesie, szansach rozwoju i wspólnocie działania

Warsztat motywująco – inspirujący

Prowadzi z pasją

Jacek Rozenek

„W podróży do prawdziwego „ja” czasem zatrzymamy
się by spojrzeć za siebie, tam, skąd przyszłyśmy,
nigdy nie odwracamy się by zawrócić.”

dynamiczne, żywe, ciekawe, wciągające, uczące, wesołe, refleksyjne, motywujące, inspirujące

Cel spotkania:

– Zwiększenie efektywności osobistej i zawodowej
– Zrozumienie potencjału zawartego w pracy zespołowej i wspólnym podejmowaniu wysiłków
– Docenienie szansy na rozwój jaką daje praca w firmie
– Zwiększenie poziomu zrozumienia własnej roli w budowaniu potencjału firmy

Metody:

– Interaktywny wykład inspirująco-motywujący
– Ćwiczenia w grupach

TEMATY :
WEWNĘTRZNA KOBIETA LIDER

– Samoocena – poczucie wartości jako drogowskaz i wewnętrzny audyt
– Potrzeba oczyszczania psychiki – ziarno nieświadomości
– Opowieść twojego życia – dary otrzymane

POTENCJAŁ DZIKIEJ KOBIETY DO MODELOWANIA JUTRA

– Czas i jego psychologiczne zróżnicowanie dla tworzenia poczucia wartości
– Teraz tego czegoś, co ma być – przypadki i odniesienia do siebie
– Na co masz bezpośredni wpływ
– Myślenie w kategoriach przywództwa – narodziny nowego

KOBIETA WILK – WCHODZENIE W ROLĘ LIDERA

– Psychiczne terytorium kobiety wilka
– Moc intuicji – doświadczenie nieznanego
– Dobra matka ginie, rodzi się nowa kobieta – przewodniczka
– Karmienie intuicji dzikiej pierwotnej matki
– Dzika kobieta i jej natura zdominowana przez instynkt

OKO W OKO Z ODWIECZNYMI STADAMI KOBIECOŚCI

– Pierwiastek żeńskiego przywództwa
– Chodzenie po świecie w błocie i sadzy
– 7 lat w dziedzinie leśnych ludzi
– Zatrzymaj się – przejść od nowa dzieciństwo, lata dziewczęce, dojrzałość kobiecą

EFEKTYWNOŚĆ LIDERA

– Opowieść twojego życia
– Śpiewaj, tańcz, błąkaj się po lesie, wyj do księżyca

NA SPOTKANIU:

– Zainspirujesz się do wkładania wysiłku we własny rozwój
– Zrozumiesz, że praca w twojej firmie to szansa na rozwój i wzrost
– Dowiesz się jaki potencjał zawarty jest w pracy zespołowej i wspólnocie celów
– Będziesz bardziej otwarty na zmiany, zrozumiesz korzyści z niej wynikające
– Dowiesz się jak rozpoznać swoje słabe i mocne strony
– Nauczysz się korzystać ze swojego potencjału
– Przejmiesz odpowiedzialność za własne sukcesy i porażki
– Dowiesz się jakie są zasady rozwoju i pozytywnego myślenia o swoich osiągnięciach
– Zmotywujesz się do jeszcze intensywniejszej pracy
– Dowiesz się jaką rolę w osiąganiu celów mają wartości
– Zrozumiesz rolę szacunku wobec siebie samego i innych ludzi w osiąganiu celów

Realizacja Grupa KTmedia