Wataha

czyli rzecz o budowaniu zespołu, szansach rozwoju i wspólnocie działania

Warsztat motywująco – inspirujący

Prowadzi z pasją

Jacek Rozenek

„Rozwój potencjału osobistego i zawodowego”

dynamiczne, żywe, ciekawe, wciągające, uczące, wesołe, refleksyjne, motywujące, inspirujące

Cel spotkania:

– Zwiększenie efektywności osobistej i zawodowej
– Zrozumienie potencjału zawartego w pracy zespołowej i wspólnym podejmowaniu wysiłków
– Docenienie szansy na rozwój jaką daje praca w firmie
– Zwiększenie poziomu zrozumienia własnej roli w budowaniu potencjału firmy

Metody:

– Interaktywny wykład inspirująco-motywujący
– Ćwiczenia w grupach

TEMATY :
 
„WATAHA”
STANDARDY ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

– Jak budować atmosferę sprzyjająca osiąganiu wspólnych celów?
– Modelowanie – promowanie w zespole pożądanych wartości i wypracowywanie własnych standardów pracy
– Kształtowanie kultury ciągłego rozwoju siebie i zespołu niespożyte złoża kreatywności przywódczej
– W jaki sposób wartości wpływają na budowanie wspólnego doświadczenia
– Jak motywować zespół do tworzenia organizacji zwyciężającej?

„BASIOR”
LIDER – NOWA DEFINICJA SIEBIE I NOWE STANDARDY PRACY W NOWEJ SYTUACJI RYNKOWEJ

– Przywództwo w zespole – mobilizacja ludzi do wspólnej pracy
– Przywództwo – odkrywanie skarbów w ludzkich duszach
– Wyjątkowa zdolność do adaptacji i osłabianie wewnętrznej cenzury

„ZEW KRWI”
KOTWICZENIE ZMIAN W KULTURZE FIRMY

– Dostosowywanie działania zespołu do strategii procesu rozwoju firmy
– Jak zachęcić zespół do ryzyka i niekonwencjonalnych pomysłów?
– Utrwalanie nowego podejścia
– Mobilizowanie pracowników do działania na dużą skalę
– Jak nagradzać odpowiedzialnych za usprawnienia – wspieranie zmian

„WYCIE DO KSIĘŻYCA”
SZTUKA WYZWALANIA ENERGII

– Lider twórca sukcesu członków swojego zespołu
– Dlaczego droga lidera nie idzie z prądem?
– Rozwój osobisty
– Wysokie standardy wewnętrzne

NA SPOTKANIU:

– Zainspirujesz się do wkładania wysiłku we własny rozwój
– Zrozumiesz, że praca w twojej firmie to szansa na rozwój i wzrost
– Dowiesz się jaki potencjał zawarty jest w pracy zespołowej i wspólnocie celów
– Będziesz bardziej otwarty na zmiany, zrozumiesz korzyści z niej wynikające
– Dowiesz się jak rozpoznać swoje słabe i mocne strony
– Nauczysz się korzystać ze swojego potencjału
– Przejmiesz odpowiedzialność za własne sukcesy i porażki
– Dowiesz się jakie są zasady rozwoju i pozytywnego myślenia o swoich osiągnięciach
– Zmotywujesz się do jeszcze intensywniejszej pracy
– Dowiesz się jaką rolę w osiąganiu celów mają wartości
– Zrozumiesz rolę szacunku wobec siebie samego i innych ludzi w osiąganiu celów

Realizacja Grupa KTmedia