VI warsztat ekspercki – Pozyskiwanie kontaktów w sytuacjach biznesowych

BUDUJ RELACJE ZDOBYWAJ KONTAKTY

NAWIĄZANIE KONTAKTU NA KONFERENCJI

– Zachowania sprzyjające nawiązaniu kontaktu
– Opór i lęk przed rozpoczęciem rozmowy z nieznajomą osobą
– Lęk przed odrzuceniem i brakiem kontaktu
– Technika nawiązania pierwszego kontaktu
– Sytuacje sprzyjające nawiązaniu kontaktu
– Rozmowa przed konferencją – rejestracja
– Rozmowy w trakcie konferencji i na przerwach kawowych

ZDOBYWANIE ZAUFANIA PODEJŚCIE USYSTEMATYZOWANE

– Cztery kluczowe czynniki od których zależy poziom zaufania
– Pięć etapów budowania zaufania
– Zaangażowanie – przekonywanie Klienta do podjęcia dyskusji
– Doskonalenie umiejętności słuchania
– Przedstawianie problemów w kontekście
– Tworzenie wizji alternatywnej rzeczywistości
– Technika zobowiązania

PRECEDENCJA

– Przestrzeń, starszeństwo, hierarchia i pozycja w biznesie
– Osoby obcojęzyczni i goście specjali
– Powitanie, pożegnanie, tytułowanie, przedstawianie
– Kobiety, szefowie, klienci, goście – jak się zachować
– Trudne sytuacje – poradnik

SMALL TALK

– Trudności i zagrożenia w rozmowie na konferencji
– Jak zacząć rozmowę
– Jakie tematy poruszać
– Jakich tematów unikać
– Komentarze dotyczące prezenterów, gospodarzy, gości …
– Dowcip – zalety i wyzwania
– Lista najskuteczniejszych sposobów na rozpoczęcie rozmowy
– Jak i kiedy skończyć rozmowę
– Jak i kiedy wymienić się wizytówkami
– Jak zaaranżować kontakt po konferencji

Runda rol play/ omówienie

3 grupy lub 4 grupy symultanicznie przeprowadzają sesję role play

Role play :

– Pierwszy uczestnik przeprowadza rozmowę z aktorem na podstawie opisanego case`u,
zgodnie z modelem
– Drugi uczestnik jest coach`em dla pierwszego
– Trzeci uczestnik (facylitator) obserwuje dwóch pierwszych i po zakończeniu zadania udziela
im feed back`u
– Sesja trwa 30 minut, włącznie z trzykrotnym time out zarządzanym przez facylitatora
– 15 minut feed back`u dla każdej grupy

Spotkanie wszystkich grup z trenerem + trener wspomagający i omówienie pierwszej sesji

– Z punktu widzenia uczestnika pierwszego
– Z punktu widzenia coach`a
– Z punktu widzenia facylitatora
– Z punktu widzenia aktora
– Omówienie fragmentów nagrania video

– Co się udało i co zastosowaliśmy z sukcesem z omówionego modelu? (10min)
– Co możemy poprawić następnym razem? (5min)
– Jak pokonamy trudności? (5min)
– Jaki cel stawiamy sobie na następną sesję? (5min)

Realizacja Grupa KTmedia