V warsztat ekspercki – Mistrz wystąpień publicznych

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJI B2B
  
WYSTĄPIENIE PUBLICZNE NA KONFERENCJI

– Prezentacje przed dużym audytorium
– Struktura wystąpienia „Prezentacja Firmy”
– Struktura wystąpienia „Prezentacja rozwiązania”
– Ramy czasowe wystąpień na konferencji/kick off/panelu itp
– Specyfika stawiania celów w wystąpieniach na konferencji
– Konstrukcja wystąpienia sprzyjająca realizacji celów
– Przygotowanie materiałów i pomocy. Lista kontrolna
– Podstawowe błędy w przygotowaniu
 
ASPEKTY TECHNICZNE WYSTĄPIEŃ NA KONFERENCJI

– Proksemika – zarządzanie przestrzenią w wystąpieniach publicznych
– Choreografia – jak zakomponować ruch w wystąpieniu publicznym
– Praca z rzutnikiem i ekranem w wystąpieniach
– Wskaźnik laserowy i pilot prezentacyjny
– Technika korzystania z flipchartu
– Dodatkowe pomoce wizualne – rekwizyty
– Pliki filmowe – kiedy i jak używać
– Praca z mikrofonem – przewodowy/bezprzewodowy/
– Zasady oświetlenia i akustyki
– Ustawienie sali
 
X TECHNIK BUDOWANIA ZAANGAŻOWANIA AUDYTORIUM

– „Ciosy losu i porażki”
– „Tego nie wiedziałem”
– „Badania naukowe”
– „Story Telling”
– „Kryminał”
– „News”
– „Pytanie retoryczne”
– „Ciekawostka”
– „Technika serialowa”
– „Trans”
 
PERSWAZJA W WYSTĄPIENIACH NA KONFERENCJI

– Budowanie zaufania – argument ekspercki w prezentowaniu rozwiązań
– Segmentacja argumentacji
– Metoda analityczna argumentacji
– Metoda syntetyczna argumentacji
– V technik retorycznych
– Prawa wpływu społecznego w praktyce
 
 
TECHNIKI NIEWERBALNE – MOWA CIAŁA

– Praca z ciałem – zasady i czego należy unikać
– Zasady pracy z postawą ciała i gestem w dużej sali
– Proksemika i ruch sceniczny w dużej przestrzeni
– Gestykulacja dostosowana do przekazu i treści – ćwiczenia
– Mimika – jako środek wyrazu – ćwiczenia
– Rekwizyty i scenografia
– Ćwiczenia plastyki ruchu
 
WARSZTAT TECHNIK PRACY Z MOWĄ I GŁOSEM

– Techniki wyrazistości mówienia – Dykcjonariusz
– Metody pracy z głosem – poszerzanie spektrum fonicznego
– Technika pracy z rezonatorami
– Radzenie sobie z problemami głosowymi – pauza pełna eeee…, aaa…, chrypka, ciche mówienie…
 
WARSZTAT TECHNIK ANTYSTRESOWYCH

– Techniki minimalizacji napięcia
– Eustres i dystres w prezentacjach
– V technik redukcji stresu
– III strategie zapobiegania tremie
– Przygotowanie jako rodzaj wsparcia
– Techniki fizjologiczne
– Praca z wyobraźnią i przekonaniami
 
PORADY PRAKTYKA

– Sztuczki i tricki zawodowców
– Technika aktorska
– Co zrobić jak nie idzie po twojej myśli
– Co zrobić jak się zatniesz/zapomnisz/pomylisz
– Jak poradzić sobie ze słabym wystąpieniem

Realizacja Grupa KTmedia