Sztuka skutecznego nawiązywania kontaktów oraz budowania relacji i wizerunku

CELE

Podniesienie umiejętności wystąpień publicznych oraz świadome i skuteczne oddziaływanie na zachowanie innych osób

ADRESACI

Kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla
Specjaliści ds. public relations i komunikacji marketingowej

CZAS TRWANIA / METODYKA

Czas poświęcony na pracę w poszczególnych obszarach tematycznych jest uwarunkowany indywidualnymi potrzebami.
Proponujemy spotkania indywidualne – oferujemy 5 programów
w wymiarze 4 godzin każdy.
Spotkania mogą być rozłożone w czasie; sugeruje się skorzystanie z wszystkich
5 programów, co gwarantuje pełną skuteczność programu i wartość dodaną w postaci nabytych umiejętności na poziomie nieświadomej kompetencji.
Program piąty zawiera dodatkową opcję (wliczoną w cenę) indywidualnego
asystenta zakupu – w asyście naszego eksperta dokonują Państwo zakupu garderoby (około 4 godziny zegarowe).
Warsztaty są prowadzone metodą aktywizującą poprzez ćwiczenia indywidualne, rozwiązywanie problemów oraz pokaz techniki.
Każde ćwiczenie zawiera element działania i element refleksji dotyczący działania w formie sharing session (wymiany spostrzeżeń), krótkie podsumowania zamykają poszczególne bloki zagadnień.
W trakcie pracy wykorzystuje się testy pozwalające na rozpoznanie predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń).
Uzupełnieniem programu są spotkania warsztatowe dotyczące wystąpień publicznych przed dużym audytorium, a także doradztwo w zakresie pisania przemówień i konsultacje merytoryczne.

Realizacja Grupa KTmedia