Sprzedaj rozwiązanie – zyskaj zaufanie

czyli rzecz o sprzedaży opartej o relacje i zaufanie – budowanie przewagi na konkurencyjnym rynku

Warsztat motywująco – inspirujący

Prowadzi z pasją

Jacek Rozenek

„Rozwój potencjału osobistego i zawodowego”

dynamiczne, żywe, ciekawe, wciągające, uczące, wesołe, refleksyjne, motywuąjce, inspirujące

Cel spotkania:

– Zwiększenie efektywności sprzedażowej
– Zrozumienie potencjału zawartego w pracy zespołowej i wspólnym podejmowaniu wysiłków
– Uświadomienie roli wysokich standardów wewnętrznych w pracy z Klientem
– Zwiększenie poziomu zrozumienia własnej roli w nowoczesnym modelu sprzedaży relacyjnej vs sprzedaży akwizycyjnej

Metody:

– Interaktywny wykład inspirująco-motywujący
– Ćwiczenia w grupach

TEMATY:
 
BUDOWANIE ZAUFANIA W RELACJACH BIZNESOWYCH

– Cechy wyróżniające zaufanego doradcę
– Korzyści wynikające ze współpracy opartej o zaufanie
– Mechanizm zdobywania zaufania
– Technika pracy doradczej – udzielanie rad
– Zasady budowania silnych relacji
– Pływ mentalności, osobowości i przekonań na relacje
– Szczerość czy technika
 
ZDOBYWANIE ZAUFANIA PODEJŚCIE USYSTEMATYZOWANE

– Cztery kluczowe czynniki od których zależy poziom zaufania
– Pięć etapów budowania zaufania
– Zaangażowanie – przekonywanie pracownika do podjęcia dyskusji
– Doskonalenie umiejętności słuchania
– Przedstawianie problemów w kontekście
– Tworzenie wizji alternatywnej rzeczywistości
– Technika zobowiązania
 
ZAUFANIE W PRAKTYCE

– Trudności i zagrożenia procesu zdobywania zaufania
– Podejście porucznika Columbo
– Zaufanie na etapie pierwszego kontaktu
– Zdobywanie zaufania w sytuacji kontaktu z Klientem nieufnym
– Zdobywanie zaufania bez zamkniętej sprzedaży
– Sprzedaż krzyżowa – zalety i wyzwania
– Lista najskuteczniejszych sposobów na zdobywanie zaufania

Realizacja Grupa KTmedia