Rozwój kompetencji menadżera

CZYM SĄ SESJE EKSPERCKIE ?

Prowadzone przeze mnie sesje są:
Procesem aktywnego wspierania osoby w kształtowaniu i/lub rozwijaniu umiejętności przydatnych
w ulepszaniu strategii, podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych, klasyfikowaniu celów i wartości;
treningiem niezbędnych umiejętności, definiowanych na podstawie obserwacji pracy osoby
w jej środowisku zawodowym;
pracą nad rozwiązywaniem specyficznych zagadnień (sytuacji problemowych) związanych z praktyką operacyjną menadżera
efektywną formą motywowania i doceniania kluczowych dla organizacji pracowników.
Zindywidualizowaną formą podnoszenia kompetencji menedżera w ściśle określonym
zakresie i co bardzo ważne z mierzalnymi wskaźnikami efektywności dającymi podstawę do obliczenia ROI.

CZYM SESJA EKSPERCKA NIE JEST?

– Nie jest terapią, psychoanalizą lub psychoterapią.
– Nie jest sesją coaching’ową

DO KOGO JEST ADRESOWANA?

– Specjalistów
– Średniej kadry menadżerskiej
– Wyższej kadry menadżerskiej

KIEDY JEST POTRZEBNA SESJA EKSPERCKA?

– konieczność natychmiastowego korzystania z nowych kompetencji,
– podejmowanie działań, które do tej pory nie leżały w zakresie kompetencji,
– tworzenie nowego zespołu,
– outplacement
– budowanie lub rewitalizacja zespołu,
– wystąpienia publiczne,
– delegowanie zadań,
– udzielanie feed back’u,
– rozmowy korygujące,
– oceny okresowe,
– rekrutacja i zwalnianie pracowników.

CZEGO MOŻE OCZEKIWAĆ UCZESTNIK OD EKSPERTA?

– Rola eksperta polega na zapewnieniu podopiecznemu wsparcia i wiedzy merytorycznej. Ekspert skupia się wyłącznie na sytuacji podopiecznego; czyni to z uwagą i zaangażowaniem, jakie rzadko można spotkać poza sesjami eksperckimi.
– Ekspert dzieli się swoimi doświadczeniami i najlepszymi rozwiązaniami sytuacji problemowych.
– Relacja opiera się na zaufaniu i otwartości, dlatego treść rozmów jest poufna.

CZEGO BĘDZIE OCZEKIWAĆ EKSPERT OD UCZESTNIKA?

– Ekspert będzie zachęcać podopiecznego do stałego zaangażowania w proces. Oznacza to udział
w sesjach, prowadzenie (w razie potrzeby) własnych notatek, przestrzeganie wszelkich uzgodnień podjętych podczas sesji.
– Ekspert potrzebuje ponadto otwarcia podopiecznego na potencjalne oddziaływanie sesji eksperckich. Oznacza to uczciwy i szczery udział
w pracy i ćwiczeniach Siła i skuteczność sesji eksperckich w zasadniczym stopniu zależą od poziomu otwarcia i zaufania w kontaktach między trenerem a podopiecznym, a także od wiedzy
merytorycznej i doświadczenia eksperta.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI SESJA EKSPERCKA?

Korzyści dla organizacji

– Sesja ekspercka jest wyrazem zdolności firmy do podnoszenia poziomu kwalifikacji pracowników
i jej zaangażowania w rozwój pracowników.
– Jest skutecznym sposobem wydobycia z ludzi tego, co w nich najlepsze.
– Zapewnia większą efektywność długoterminowych inwestycji w kapitał ludzki.
– Usprawnia pracę zespołową, zapobiega spadkowi produktywności oraz przyczynia się do podniesienia poziomu kultury organizacyjnej i morale pracowników.
– Podnosi kwalifikacje kluczowych pracowników i pozwala zaoszczędzić organizacji na kosztach dodatkowych kursów i szkoleń – indywidualne ukierunkowanie daje szybsze i bardziej wymierne efekty niż np. szkolenie grupowe.

 

Realizacja Grupa KTmedia