Pochodnia

czyli rzecz o rozwoju osobistym, budowaniu wewnętrznego potencjału w biznesie i energii do działania

Warsztat motywująco – inspirujący

Prowadzi z pasją

Jacek Rozenek

„Arystoteles nie miał rakiety, a jednak ponad dwa tysiące lat temu stwierdził, że Ziemia jest okrągła.
Nie zawsze trzeba zobaczyć, żeby zmienić zdanie i uwierzyć.”

dynamiczne, żywe, ciekawe, wciągające, uczące, wesołe, refleksyjne, motywujące, inspirujące

Cel spotkania:

– Zwiększenie efektywności osobistej i zawodowej
– Zrozumienie potencjału zawartego w zmianie i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań
– Docenienie szansy na rozwój jaką daje praca w firmie
– Zwiększenie poziomu zrozumienia własnej roli w budowaniu potencjału firmy

Metody:

– Interaktywny wykład inspirująco-motywujący
– Ćwiczenia w grupach
– Testy i doświadczenia naturalne

TEMATY:

AUTOPORTRET

– Jaki jest mój psychologiczny autoportret?
– Kim jesteś – samoświadomość i samookreślenie?
– Żyj z Pasją – prawa społeczne i prawa naturalne
– “Żyj swoje życie” – jak odkryć swoje przeznaczenie

ROZWÓJ I MIŁOŚĆ

– Na czym polega mój rozwój?
– Do czego potrzebni mi są inni ludzie?
– Za co cenię samego siebie?
– Za co cenię innych?
– Jak okazuję sobie uczucia?

SZCZEROŚĆ WOBEC SIEBIE

– Jak zarządzać swoimi emocjami?
– Jaka jest jakość mojego życia?
– Jak wykorzystać potęgę podejmowania decyzji?
– Jak określić cel, który cię motywuje?

CIĄGŁE SKUPIENIE – CIĄGŁE DZIAŁANIE

– Jak doskonalić to co doskonałe?
– Co warto w sobie zmienić?
– Jak osiągnąć doskonałość w działaniu?
– Jak wykorzystać swój talent?

PODNOSZENIE STANDARDÓW

– Jak budować i podwyższać standardy osobiste?
– Jak budować i podwyższać standardy zawodowe?
– Jak osiągać ponadnormatywne wyniki?
– Jak przekraczać bariery rozwoju i efektywności?

NA SPOTKANIU:

– Zainspirujesz się do wkładania wysiłku we własny rozwój
– Zrozumiesz, że praca w twojej firmie to szansa na rozwój i wzrost
– Dowiesz się jaki potencjał zawarty jest w pracy zespołowej i wspólnocie celów
– Będziesz bardziej otwarty na zmiany, zrozumiesz korzyści z niej wynikające
– Dowiesz się jak rozpoznać swoje słabe i mocne strony
– Nauczysz się korzystać ze swojego potencjału
– Przejmiesz odpowiedzialność za własne sukcesy i porażki
– Dowiesz się jakie są zasady rozwoju i pozytywnego myślenia o swoich osiągnięciach
– Zmotywujesz się do jeszcze intensywniejszej pracy
– Zrozumiesz rolę szacunku wobec siebie samego i innych ludzi w osiąganiu celów

Realizacja Grupa KTmedia