Odkryj swój talent

BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

CEL OFERTY

Celem projektu jest:

– Rozwinięcie umiejętności skutecznego diagnozowania i rozwijania własnego potencjału rozwojowego i wykorzystywania go do realizacji celów biznesowych.
– Nabycie umiejętności kompensowania własnych braków a także, zarządzania zespołem
w aspekcie planowania, pozyskania, rozwoju i motywacji zespołu w celu efektywniejszej realizacji celów korporacyjnych.
– Budowanie lojalności do marki i produktów Santander Bank
– Zwiększenie zaangażowania we współpracę z Bankiem Santander.

Korzyści z uczestnictwa :
 
– Zmiana podejścia do własnych możliwości rozwoju i poziomu możliwej efektywności.
– Wzrost samoświadomości uczestników:, jakie mam predyspozycje,
co powinienem dalej rozwijać, co wyeliminować.
– Wzrost motywacji do pracy, umiejętność motywowania współpracowników.
– Rozwój umiejętności pracy z własnymi obszarami rozwojowymi i twórczego wykorzystywania potencjału pracowników i grupy.
– Wzrost satysfakcji z pracy i motywacji do dalszego rozwoju.
– Lepsze radzenie sobie w sytuacjach trudnych w zarządzaniu – doskonalenie efektywnych
postaw i zachowań, pomagających w walce ze stresem i negatywnymi emocjami.

Metody pracy :

– Forma treningu aktywnego – maksymalnie angażującego uczestników do aktywnego udziału.
– Trening umiejętności – ćwiczenia w małych grupach poszczególnych umiejętności, podsumowania pracy zespołów w całej grupie.
– Aktywne uczestnictwo , praktyczne przyswajanie wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami, poszerzanie repertuaru zachowań, eksperymentowanie z nowymi sytuacjami, obserwację innych uczestników.
– Techniki sprzyjające kreatywności (np. Burza mózgów, analiza przypadków).
– Przekaz wiedzy teoretycznej – wykłady inspirujące, dyskusje.
– Skrypt z oceną i ewaluacją własnej aktywności zawodowej.
– Dziennik postępów i realizacji celów.

Harmonogram zajęć (zakres tematyczny)

Sesja

Temat

Czas trwania

I

ODKRYJ SWÓJ TALENT– Jacek Rozenek + jeden dzień Extended Disc

2 dni

 

ODKRYJ SWÓJ TALENT

Program:

– Początek drogi – co wynika z badań Instytutu Gallup’a
– Koncepcja rozwoju oparta o inwestowanie w Mocne Strony
– Tradycyjne podejście do rozwoju – „łatanie dziur”
– Mocne Strony a efektywność zawodowa
– Mocne Strony, Talent i Strefy Rozwojowe

KROK PIERWSZY – OBALANIE MITÓW
– Mit 1 – „wraz z dorastaniem zmienia się osobowość”
– Mit 2 – „żeby zwiększyć efektywność poprawiaj słabe strony”
– Mit 3 – „dobry członek zespołu zrobi wszystko by pomóc zespołowi”

KROK DRUGI – PIERWSZE PRZYBLIŻENIE
– Cztery sygnały twoich Mocnych Stron
– Kto może ocenić co jest twoją Mocną Stroną/Talentem?
– Odnajdź, określ i potwierdź swoje Mocne Strony i Talent
– Czy Mocne strony zmieniają się w trakcie naszego życia?

KROK TRZECI – UWOLNIJ SWOJE MOCNE STRONY I TALENT
– Co nas osłabia?
– Co nas wzmacnia?
– Tygodniowy Plan aktywności Mocnych Stron
– Cztery strategie użycia Mocnych Stron

KROK CZWARTY – POWSTRZYMAJ SŁABE STRONY
– Jakie są twoje największe słabości?
– Odnajdź, określ i potwierdź swoje słabe strony
– Porzuć „powinienem”
– Cztery strategie neutralizacji słabych stron

KROK PIĄTY – ZBUDUJ „MOCNY” ZESPÓŁ
– To co jest twoją siłą jest moją słabością
– Znajdowanie Mocnych Stron u członków zespołu
– Co warto obserwować w czasie pracy?
– Wzmacnianie Mocy

KROK SZÓSTY – ZBUDUJ MOCNE NAWYKI
– Inwestowanie we własny rozwój
– Jak trwale osiągać wyniki
– Nawyki budowania i pielęgnowania Mocnych Stron
– Zasady pracy nad własnym potencjałem

KROK SIÓDMY – INWESTUJ W TALENT
– Rozwój Talentu – najlepszą inwestycją
– Mocne strony – wypadkowa twojego Talentu
– Ile możemy mieć Talentów?
– Czy każdy jest utalentowany?
– Plan działania – rozwój Talentu i Mocnych Stron
– Ewaluacja celów krótko i średnioterminowych
– Matryca realizacji celów

Prowadzący: Jacek Rozenek

Prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji strategicznych, sprzedażowych, technik wpływu, technik antymanipulacyjnych i zaawansowanych technik zarządzania wrażeniem w relacjach biznesowych. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Ma za sobą ponad 50 ról teatralnych, kilkanaście filmowych i serialowych oraz kilkaset ról radiowych i dubbingowych. Jako aktor na stałe
współpracuje z Teatrem Współczesnym i Teatrem Prezentacje w Warszawie. Jest wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Aktorów Polskich, z ramienia którego prowadzi negocjacje z kluczowymi klientami. Wykłada w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Stworzył program szkolenia i coachingu „Technika Wpływu” dla polityków. Prowadził szkolenia dla takich firm jak:Asseco Poland, Bak BPH, PricewaterhouseCoopers, IFS Poland, Organon Poland, NBP.,Compensa, MetLife, Hogart, Lucent Technologies, Polkomtel, TP S.A. Orlen; PKP Cargo Sp. z o.o, Dresdner Bank, Sodexho, Nordea Życie PKO S.A., PKP BP, Deustsche Bank PBC, Millenium Bank, Bre Bank, i wielu innych.

Follow up

Po zakończeniu warsztatu ( 2 do 4 tygoni) uczestnicy samodzielnie rozwiążą zadania z case study zawierającego przegląd technik i tematyki poruszanej w warsztacie.

 

Realizacja Grupa KTmedia