O firmie

Misją i sensem działalności firmy Audytorium jest:

– wspieranie Klientów w poszukiwaniu ich ukrytych możliwości i rozwijaniu ich potencjału osobistego i zawodowego
– uwalnianie tego potencjału tak, by mogli oni osiągać to, czego pragną w pracy zawodowej, w życiu, w relacjach z innymi osobami, w emocjach
– umożliwianie im rozpoznawania dróg, którymi chcą podążać, by osiągnąć cele
– wyposażanie ich w wiedzę, umiejętności i sposób myślenia, który pozwoli im dotrzeć tam, dokąd zmierzają

Obszary Działania:

Nasza firma koncentruje się na trzech głównych obszarach działania:

SZKOLENIA

wspomaganie rozwoju pracowników i menedżerów, zwiększanie efektywności biznesowej poprzez pracę nad kluczowymi kompetencjami, a także motywowanie do rozwoju osobistego i zawodowego.

SESJE EKSPERCKIE
rozwiązywanie problemów Klienta poprzez dostarczanie wiedzy, narzędzi i procedur z jednoczesnym szkoleniem / coachingiem osób odpowiedzialnych za wdrażane rozwiązania.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
będące pokazem możliwości kompetencji prezentacyjnych, dedykowane przede wszystkim inspiracji i motywacji, spotkania będące impulsem do podejmowania decyzji na temat podnoszenia wewnętrznych standardów i efektywności.

 

Realizacja Grupa KTmedia