IV warsztat ekspercki – Mistrz wystąpień medialnych

 PROFESJONALNE WYSTĄPIENIE W TV
  
WYWIAD TELEWIZYJNY

– Praca z wyobraźnią i przekonaniami
– Klasyfikacja wystąpień telewizyjnych
– Reportaż
– Rozmowa w studio
– „setka”
– Zasady ram czasowych udzielania wywiadów
– Zasady formułowania wypowiedzi
– Zasady przygotowania się do wywiadu
– Zasady udzielania wywiadu w telewizji
– Technika odpowiadania na trudne pytania
– Zasady kierowania rozmową żeby powiedzieć to co chcę

 
KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MEDIALNEGO – JĘZYK CIAŁA

– Podstawy zachowania przed kamerami
– Kontakt wzrokowy
– Postawa ciała
– Ręce i gestykulacja a akcentowanie treści
– Nawyki gestykulacyjne
– Mimika
– Ton i barwa głosu
 
SZTUKA ZACHOWANIA SIĘ PRZED KAMERĄ

– Co wolno a czego nie wolno robić przed kamerą
– Kolor / ubranie / makijaż
– Miejsce wystąpienia
– Gesty
– Pokonywanie strachu przed kamerą
– Ćwiczenie odpowiednich reakcji na stres i doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 
WARSZTATY TELEWIZYJNE

– Zasady kierowania rozmową żeby powiedzieć to co chcę
– Jak skonstruować wypowiedź
– Od czego zacząć
– Jakich argumentów używać
– Czego unikać w wypowiedzi
– Jak radzić sobie ze stresem
– Symulacja trudnej sytuacji
– Wypowiedzi w sytuacji kryzysowej
 
MAKE UP TELEWIZYJNY

– Cechy charakterystyczne twarzy (wymiary, trójwymiarowość)
– Kształty twarzy i jej poszczególne elementy (nos, oczy, usta)
– Korekty twarzy i jej poszczególnych elementów
– Techniki kamuflażu, modelowanie twarzy
– Światłocienie, jako podstawowa zasada „pracy z twarzą”
– Podział kolorów; koło kolorów, psychologia kolorów
– Makijaż telewizyjny. Makijaż na planie w plenerze i w studio

Realizacja Grupa KTmedia