III warsztat ekspercki – Mistrz wystąpień publicznych

PROFESJONALNE WYSTĄPIENIE PUBLICZNE

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

– Prezentacje przed dużym audytorium
– Struktura wystąpień publicznych
– Ramy czasowe wystąpień na konferencji/kick off/panelu itp
– Specyfika stawiania celów w wystąpieniach publicznych
– Konstrukcja wystąpienia sprzyjająca realizacji celów
– Przygotowanie materiałów i pomocy. Lista kontrolna. Podstawowe błędy

ASPEKTY TECHNICZNE WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

– Proksemika – zarządzanie przestrzenią w wystąpieniach publicznych
– Choreografia – jak zakomponować ruch w wystąpieniu publicznym
– Praca z rzutnikiem i ekranem w wystąpieniach
– Wskaźnik laserowy i pilot prezentacyjny
– Technika korzystania z flipchart
– Dodatkowe pomoce wizualne – rekwizyty
– Pliki filmowe – kiedy i jak używać
– Praca z mikrofonem – przewodowy/bezprzewodowy/
– Zasady oświetlenia i akustyki

X TECHNIK BUDOWANIA ZAANGAŻOWANIA AUDYTORIUM

– „Ciosy losu i porażki”
– „Tego nie wiedziałem”
– „Badania naukowe”
– „Story Telling”
– „Kryminał”
– „News”
– „Pytanie retoryczne”
– „Ciekawostka”
– „Technika serialowa”
– „Trans”

TECHNIKI WERBALNE – ZARZĄDZANIE AUDYTORIUM

– Budowanie zaufania – argument ekspercki w prezentowaniu roziązań
– Segmentacja argumentacji
– Model perswazyjny ELM
– Metoda analityczna argumentacji
– Metoda syntetyczna argumentacji
– V technik retorycznych
– Repudiacja – atrybucja w wystąpieniach publicznych

TECHNIKI NIEWERBALNE – MOWA CIAŁA

– Praca z ciałem – zasady i czego należy unikać
– Zasady pracy z postawą ciała i gestem w dużej sali
– Proksemika i ruch sceniczny w dużej przestrzeni
– Gestykulacja dostosowana do przekazu i treści – ćwiczenia
– Mimika – jako środek wyrazu – ćwiczenia
– Rekwizyty i scenografia
– Ćwiczenia plastyki ruchu

WARSZTAT TECHNIK PRACY Z MOWĄ I GŁOSEM

– Techniki wyrazistości mówienia – Dykcjonariusz
– Metody pracy z głosem – poszerzanie spektrum fonicznego
– Technika pracy z rezonatorami
– Radzenie sobie z problemami głosowymi – pauza pełna eeee…, aaa…, chrypka, ciche mówienie…

WARSZTAT TECHNIK ANTYSTRESOWYCH

– Techniki minimalizacji napięcia
– Eustres i dystres w prezentacjach
– V technik redukcji stresu
– III strategie zapobiegania tremie
– Przygotowanie jako rodzaj wsparcia
– Techniki fizjologiczne
– Praca z wyobraźnią i przekonaniami

Realizacja Grupa KTmedia