II warsztat ekspercki – Prezentuj z pasją

PROFESJONALNA PREZENTACJA BIZNESOWA
 
WPROWADZENIE W ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PREZENTACJĄ

– Definicja prezentacji jako dynamicznego procesu. Cechy profesjonalnej prezentacji
– Struktura procesu przekonywania grupy słuchaczy
– Składowe sukcesu prezentera
– Język, styl i atmosfera prezentacji
– Stawianie celów głównych i cząstkowych prezentacji wspierających osiąganie celów biznesowych
– Charakterystyka i struktura etapów prezentacji. Przygotowanie, Prezentacje
– Podsumowanie – planowanie, monitoring, ewaluacja

ETAP PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI

– Praktyczne przygotowanie planu. Charakterystyka elementów składowych – czas, układ merytoryczny, sesje pytań i odpowiedzi
– Przygotowanie i konstrukcja materiałów sprzyjających realizacji celów – best practice
– Przygotowanie prezentera i miejsca prezentacji
– Prezentacja w ostatniej chwili ( praktyczne rady?)

ETAP PREZENTACJI WŁAŚCIWEJ

– Charakterystyka etapów prezentacji w kontekście realizacji celów – lista kontrolna
– Efektywne otwarcie prezentacji
– Efekt pierwszego wrażenia – jak kontrolować elementy wizerunku
– Zarządzanie audytorium – jak utrzymać uwagę i zainteresowanie
– Budowanie interaktywnego przekazu
– V technik zaciekawienia słuchaczy
– Typologia słuchaczy – narzędzia zarządzania audytorium
– Język prezentacji. Jak przekazywać informacje posługując się pozytywnym językiem podczas wystąpienia? Jakich słów negatywnych unikać?
– Dynamika wystąpienia. Środki retoryczne – ćwiczenia
– Argumentacja w prezentacjach (cecha, parametr,korzyść)
– Praktyczne rady jak posługiwać się efektywnie pomocami, materiałami, mikrofonem
– Trudne sytuacje, trudne pytania, obiekcje – jak zachowywać się w takich sytuacjach
– Techniki zamknięcia prezentacji
 
ETAP PODSUMOWANIA PREZENTACJI

– SWOT prezentacyjny – narzędzia
– Budowanie indywidualnej ścieżki rozwoju
– Autoanaliza – formularze
– Elementy multimedialne w prezentacji
– Porady praktyka.
– Etap podsumowanie po wystąpieniu:
– SWOT prezentacyjny – narzędzie
– Kryteria oceny prezentacji – budowanie własnych wskaźników oceny jakości i efektywności prezentacji

STRONA GRAFICZNA PREZENTACJI

– Rozkład materiału na slajdzie – ile treści powinno być zawarte na slajdzie
– Narzędzia graficzne PP
– Zasady kompozycji na slajdzie
– Jakich zdjęć używać a jakich unikać
– Pliki filmowe i tabele – zasady stosowania
– Jak uatrakcyjnić wizualnie prezentację
– Grafika w prezentacjach
– Kolorystyka i wielkość czcionki

Realizacja Grupa KTmedia