Dobre życie

czyli rzecz o psychologicznych aspektach osiągania wysokiej efektywności zgodnie z koncepcją Zrównoważonego Rozwoju

Warsztat motywująco – inspirujący

Prowadzi z pasją Jacek Rozenek

„W podróży do prawdziwego „ja” czasem zatrzymamy
się by spojrzeć za siebie, tam, skąd przyszłyśmy,
nigdy nie odwracamy się by zawrócić.”

dynamiczne, żywe, ciekawe, wciągające, uczące, wesołe, refleksyjne, motywujące, inspirujące

Cel spotkania:

– Zwiększenie efektywności osobistej i zawodowej
– Zrozumienie potencjału zawartego w pracy zespołowej i wspólnym podejmowaniu wysiłków
– Docenienie szansy na rozwój jaką daje praca w firmie
– Zwiększenie poziomu zrozumienia własnej roli w budowaniu potencjału firmy

Metody:

– Interaktywny wykład inspirująco-motywujący
– Ćwiczenia w grupach

TEMATY :
CZĘŚĆ I POZNAJ SAMEGO SIEBIE

– Wrodzone czy nabyte?
– Piękna i Bestia są w nas
– Pesymiści, Optymiści, Realiści
– Polski narcyzm

CZĘŚĆ II DOBRE ŻYCIE WYMAGA ODWAGI

– Jak się pozbierać? Fragmentacja
– Poszanowanie autonomii
– Trójkąt dramatyczny
– Sztuka świadomego kochania

CZĘŚĆ III PRACUJ Z SERCEM BUDUJ RELACJE

– Gdy pasja zamienia się w obsesję
– Jakim jesteś koniem?
– Zasada jeża
– Monolog czy porozumienie

CZĘŚĆ IV A MOŻE JESTEŚ LIDEREM

– Dusza z ciała biznesmena
– Siedem grzechów głównych w biznesie
– Pięć twarzy szefa
– Jesteś częścią przyszłości

CZĘŚĆ V BIERZ ŻYCIE JAKO PROCES

– Jak zmienia się człowiek?
– Cztery kroki ku mądrości
– Wolność od gniewu i frustracji
– Jak przetrwać w kryzysie „Dekalog”
– Wskazówki dla ludzi biznesu na czasy społecznej i ekonomicznej niepewności

NA SPOTKANIU:

– Zainspirujesz się do wkładania wysiłku we własny rozwój
– Zrozumiesz, że praca w twojej firmie to szansa na rozwój i wzrost
– Dowiesz się jaki potencjał zawarty jest w pracy zespołowej i wspólnocie celów
– Będziesz bardziej otwarty na zmiany, zrozumiesz korzyści z niej wynikające
– Dowiesz się jak rozpoznać swoje słabe i mocne strony
– Nauczysz się korzystać ze swojego potencjału
– Przejmiesz odpowiedzialność za własne sukcesy i porażki
– Dowiesz się jakie są zasady rozwoju i pozytywnego myślenia o swoich osiągnięciach
– Zmotywujesz się do jeszcze intensywniejszej pracy
– Dowiesz się jaką rolę w osiąganiu celów mają wartości
– Zrozumiesz rolę szacunku wobec siebie samego i innych ludzi w osiąganiu celów

Na koniec każdy może otrzymać najnowszą książkę AUDIO Jacka Santorskiego „Dobre życie – the best of Jacek Santorski”, w której są treści nawiązujące do wykładu,przeczytane głosem Jacka Rozenka i Jacka Santorskiego.

Realizacja Grupa KTmedia